proscar visar resultat för prostatacancer och förhindrar / hjälper håravfall

Sexuella biverkningar

Djupfakta som omger Proscar i Sverige

Här är ett intressant ämne med några intressanta och fördjupade fakta. Proscar i Sverige är ett enormt ämne som händer nu. Proscar förhindrar omvandling av testosteron till dihydrotestosteron i kroppen. DHT är involverat i utvecklingen av godartad prostatahyperplasi. Proscar används för att behandla symtom på godartad prostatahyperplasi hos män med en förstorad prostata. Propecia (finasterid) och Proscar (finasterid) är båda former av finasterid, en 5a-reduktasinhibitor. Det är generasteren från finasterid.

Finns det biverkningar

Biverkningar av finasterid inkluderar; impotens, förlust av intresse för sex, problem med orgasm, onormal utlösning, svullnad i dina händer eller fötter, svullnad eller ömhet i dina bröst, yrsel och konstant svaghet i kroppen. De sexuella biverkningarna av Proscar (minskad libido, problem med erektion, utlösningsproblem) kan fortsätta efter att du slutat ta detta läkemedel. Prata med din läkare om du har problem med dessa biverkningar.

Alternativa användningar

Om du tar detta läkemedel Proscar för godartad prostatahyperplasi, kan det ta upp till 6 månader för att se full effekt. Finasteride används för att krympa en förstorad prostata hos vuxna män. Detta läkemedel fungerar genom att minska mängden av ett naturligt kroppshormon (DHT) som orsakar tillväxt av prostata. Finasteride används för att behandla symtom på BPH såsom täta och svåra urineringar och kan minska risken för akut urinretention. Proscar ska aldrig tas av en kvinna eller ett barn. Finasterid kan absorberas genom huden och kvinnor eller barn bör inte tillåtas hantera Proscar-tabletter.

Inte för kvinnor

Även om Proscar inte är avsedd för kvinnor, kan detta läkemedel orsaka födelsedefekter om en kvinna utsätts för det under graviditeten. Proscar-tabletter ska inte hanteras av en kvinna som är gravid eller som kan bli gravid. Om en kvinna av misstag kommer i kontakt med detta läkemedel från en trasig eller krossad tablett, tvätta området med tvål och vatten direkt. Att använda Proscar kan öka din risk för att utveckla prostatacancer. Din läkare kommer att utföra test för att se till att du inte har andra tillstånd som kan hindra dig från att använda Proscar på ett säkert sätt.

Hantera risk

Att använda Proscar kan öka din risk för att utveckla prostatacancer. Din läkare kommer att utföra test för att se till att du inte har andra tillstånd som kan hindra dig från att använda finasterid på ett säkert sätt. Även om Proscar inte är avsedd för kvinnor, kan detta läkemedel orsaka födelsedefekter om en kvinna utsätts för det under graviditeten. Proscar-tabletter ska inte hanteras av en kvinna som är gravid eller som kan bli gravid. Om en kvinna av misstag kommer i kontakt med detta läkemedel från en trasig eller krossad tablett, tvätta området med tvål och vatten direkt.

Aktiv beståndsdel

Proscar kan tas med eller utan mat. Ta medicinen vid samma tid varje dag. För att vara säker på att Proscar hjälper ditt tillstånd och inte orsakar skadliga effekter, kan ditt blod behöva testas ofta. Din läkare kommer också att testa ditt prostataspecifika antigen (PSA) för att kontrollera om det är prostatacancer. Besök din läkare regelbundet. Använd Proscar regelbundet för att få bästa möjliga utbyte. Få påfyllning av ditt recept innan du slutar läkemedlet helt.

Recept

Finasteride finns med recept enligt varumärkena Proscar och Propecia. Andra märkes- eller generiska formuleringar kan också vara tillgängliga. Ställ din apotekare alla frågor du har om detta läkemedel, särskilt om det är nytt för dig. Proscar 5 mg – blå, äppelformade, filmdragerade tabletter är hur Proscar ser ut i p-pillerform. Proscar är indicerat för behandling och kontroll av godartad prostatahyperplasi (BPH) hos patienter med en förstorad prostata till:

  • orsaka regression av den förstorade prostata, förbättra urinflödet och förbättra symtomen associerade med BPH
  • minska förekomsten av akut urinretention och behovet av kirurgi inklusive transuretral resektion av prostata (TURP) och prostatektomi

Kliniska fördelar

Ingen klinisk fördel har ännu visats hos patienter med prostatacancer som behandlas med "Proscar". Patienter med BPH och förhöjd serumprostatspecifikt antigen (PSA) övervakades i kontrollerade kliniska studier med seriella PSA: er och prostatabiopsier. I dessa BPH-studier verkade 'Proscar' inte ha förändrat hastigheten för prostatacancerdetektering, och den totala förekomsten av prostatacancer var inte signifikant annorlunda hos patienter som behandlades med 'Proscar' eller placebo.