Användning och potentiella biverkningar av Viagra hos en vuxen man

Hur ska jag använda Viagra? Kommer det att fungera för mig? Som känt är en viktig komponent i mänsklig existens dess sexualitet. Om vi hänvisar till mäns sexualitet finns det många situationer när de har bristande sexuellt beteende av hälsoskäl eller ålder. Denna sexuella brist, kallad impotens, består i bristen eller omöjligheten att upprätthålla penis erektion för samlag. och kan generera starkt personligt missnöje både för personen i fråga och för sin partner, ofta med oförutsedda sociala konsekvenser. Av denna anledning har många och kostsamma medicinska undersökningar fokuserat på att hitta lösningar för detta tillstånd. Ett av de mest utbredda läkemedlen för detta tillstånd är läkemedlet som kallas Viagra eller " Blue Pill ". Viagra innehåller den aktiva substansen sildenafil som tillhör gruppen läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE-5) -hämmare. Viagra fungerar genom att koppla av blodkärlen från penis, vilket gynnar blodcirkulationen i penis när du är sexuellt upphetsad. Här bör det nämnas att Viagra hjälper dig att få erektion endast om du är sexuellt stimulerad.

Vad du behöver veta innan du använder Viagra

Köpa Viagra I Estland

ANVÄND INTE Viagra i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot sildenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.
 • Om du använder nitratbaserade läkemedel eftersom denna kombination kan leda till ett farligt blodtrycksfall. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel som vanligtvis ges för behandling av angina pectoris ("bröstsmärtor"). Om du är osäker, fråga din läkare eller apotekspersonal.
 • Om du använder något av de läkemedel som kallas kväveoxidgivare såsom amylnitrit, eftersom denna kombination kan leda till ett farligt blodtrycksfall.
 • Om du har en allvarlig hjärt- eller leversjukdom.
 • Om du nyligen har haft stroke eller hjärtinfarkt eller har hypotoni.
 • Om du har vissa sällsynta ögonsjukdomar (såsom retinitis pigmentosa).
 • Om du någonsin har haft synförlust på grund av optisk neuropati.
 • Om du har en penisdeformitet eller Peyronies sjukdom.
 • Om du har hjärtsjukdom. Din läkare bör noggrant undersöka om ditt hjärtsjukdom gör det möjligt för dig att stödja den extra ansträngningen av samlag.
 • Om du har aktiva magsår eller blödningsstörningar (t.ex. hemofili).
 • Om du plötsligt tappar eller förlorar synen, ta inte Viagra och kontakta din läkare omedelbart.
 • Du bör inte använda Viagra tillsammans med någon annan oral eller lokal behandling för erektil dysfunktion.
 • Du bör inte använda Viagra med behandlingar för ökat pulmonellt blodtryck.
 • Du bör inte använda Viagra om du är kvinna eller om du är under 18 år.

Viagra kan ges med eller utan mat. Effekten kan dock bli långsammare om du tar Viagra under en jämn måltid. Konsumtion av alkoholhaltiga drycker kan tillfälligt påverka förmågan att få erektion. För att få ut det mesta av din medicin, drick inte för mycket alkohol innan du använder Viagra. Viagra ges ungefär en timme innan du tänker ha samlag, eller ett piller kan tas dagligen. Tiden som krävs för att Viagra ska fungera skiljer sig från person till person men är vanligtvis mellan en halvtimme och en timme. Om du använder Viagra under en rik måltid, kommer du att upptäcka att Viagra är långsammare. Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar som rapporterats i samband med Viagra är i allmänhet milda till måttliga och har en kort varaktighet. För att få detta läkemedel kan du gå direkt till ett pålitligt apotek eller online-miljön, med vetskap om att receptet inte krävs. En av de mest populära svenska sajterna att köpa online är:

 • www.viagraStockholm.com

Inköpspriserna är som följer:

 • 25 mg piller .. …………. 1,45 $ i 30-pack piller
 • 50 mg piller ……………. $ 3,72 i 10-pack lådor
 • 75 mg piller … ……….. $ 3,77 i piller med 10 förpackningar
 • 100 mg piller … ………. $ 3,80 i 10-pack piller

Slutligen ger detta läkemedel, som används enligt alla ovanstående indikationer, utmärkta resultat och kan rekommenderas till alla män som har erektionsproblem.