Viagra: ursprungligen utvecklades som ett botemedel mot högt blodtryck, det blev snabbt används för erektioner

Har du frågor om Viagra? Den här artikeln kan vara till hjälp. Förslag är att du också bör rådfråga din läkare, bara för att se till att det är säkert för dig.

Kan Man Köpa Viagra I Thailad

Så hur fungerar Viagra?

Viagra (sildenafil) är en fosfodiesteras-typ 5 (PDE-5) -hämmare. Blockering av PDE-5 möjliggör öppning av blodflaskor i penis för att skapa en erektion. All medicinsk jargong åt sidan, det betyder att det hjälper dig att få och upprätthålla en erektion. Men du kanske inte nu när du behöver stimuleras sexuellt för att uppnå den erektionen. Det händer inte bara.

När ska du använda Viagra?

För de flesta patienter är den rekommenderade dosen 50 mg som tas vid behov cirka 1 timme före sexuell aktivitet. Viagra kan dock tas var som helst från 30 minuter till 4 timmar före sexuell aktivitet. Detta hjälper till för en fastare erektion. Baserat på effektivitet och tolerans kan patienter öka till maximalt 100 mg eller minska till 25 mg

Maximal rekommenderad doseringsfrekvens är en gång per dag.

Vad bör du vara medveten om när vi överväger Viagra?

Det finns några biverkningar. Patienter bör stoppa Viagra och söka läkarvård om en plötslig synförlust inträffar i ena eller båda ögonen, vilket kan vara ett tecken på icke-arteritisk främre ischemisk optisk neuropati (NAION). Viagra bör användas med försiktighet, och endast när de förväntade fördelarna uppväger riskerna, hos patienter med en historia av NAION. Patienter med en "trångt" optisk skiva kan också ha en ökad risk för NAION. Patienter bör stoppa Viagra och söka snabbt läkarhjälp i händelse av plötslig minskning eller hörselnedsättning Försiktighet rekommenderas när ViagraI ges tillsammans med alfa-blockerare eller anti-hypertensiva. Samtidig användning kan leda till hypotoni. Nedsatt blodtryck, synkope och långvarig erektion kan uppstå vid högre exponering av sildenafil. Hos patienter som tar starka CYP-hämmare, såsom ritonavir, ökar exponeringen för sildenafil. Vi rekommenderar en minskning av Viagra-dosen. Viagra (sildenafil) kan inte tas om du har haft en hjärtattack under de senaste 3 månaderna, eller stroke eller hjärtsvikt under de senaste 6 månaderna. Viagra (sildenafil) kan orsaka rodnad, huvudvärk och yrsel eller plötsliga hörsel- och synförändringar. Du kan inte använda Viagra (sildenafil) om du nyligen har tagit nitrater som Isordil, Imdur eller nitroglycerin (Nitro-BID, Nitro-Dur , Nitrostat). Med allt detta sagt, om du upplever ED Viagra kan vara det perfekta svaret för dig. Viagra är ett läkemedel som lever upp till all hype och lyfter upp hopp och självkänsla hos upp till 80 procent av män som lider av icke-organisk impotens. Andra med mild till måttlig organisk impotens svarar också på Viagra. Dessutom verkar Viagra också förbättra sexuell prestanda och njutning och minska den "latenta perioden" mellan erektion även hos män som inte har någon funktionsstörning. Vaskulära glattmuskelceller (VSM) -celler omger artärer och arterioler och drar samman och slappnar av artärerna för att reglera blodtrycket. Det givna tillståndet för glatta muskelceller och deras effekt på blodtrycket har förståeligtvis en djupgående effekt på det manliga sexorganet. Lycka till och jag hoppas att det fungerar bra för dig!

En snabb och enkel guide för att komma igång med Viagra

Köpa Viagra I Stockholm

Ett skrämmande tillstånd som är mycket störande för de flesta män men måste vara adress är ett tillstånd som kallas erektil dysfunktion. Erektil dysfunktion har påverkat fler och fler män år efter år. Tecknen uttrycker när någon lider av erektil dysfunktion är oförmågan att uppnå erektion när det är sexuellt stimulerat. Problemet kan uppstå ofta eller ibland. Detta beror vanligtvis på att blodkärlet i bäckenet är förträngt eller stressat och begränsar blodflödet till penis, vilket en tillräcklig försörjning krävs för att erhålla en erektion. Den underliggande orsaken min varierar från man till man, men det här villkoret har män letar efter en upplösning för att vända tillståndet. Eftersom det inte finns något permanent läkemedel på marknaden som kommer att reversera effekterna av erektil dysfunktion, kan de läkemedel som finns på marknaden ge tillfällig lindring från symptomen som uttrycks av erektil dysfunktion.

Ett läkemedel som har varit tillgängligt i flera år på marknaden är Viagra.

Viagra är en liten blå tablett som lindrar blodkärlens förträngning i bäcken för att tillåta normalt blodflöde att återupptas. Detta möjliggör därefter en erektion att erhållas. För att få Viagra, skulle män normalt behöva se en licensierad vårdgivare och på recept kan läkemedlet erhållas. Som det kan förväntas, kan detta vara en väldigt skrämmande process och pinsamt för mig att gå igenom. Med detta i åtanke söker fler och fler män alternativa sätt att få drogen. I Sverige finns en marknad för att få drogen via andra alternativa kanaler än traditionella apotek. Det finns en stor onlineapotek befolkning som ger Viagra utan recept, och det finns också lokala butiker i Sverige där Viagra kan erhållas som sexbutiker.

Onlineapoteket och de lokala butikerna erbjuder Viagra till ett överraskande billigare pris och i oreglerade mängder.

Män lockas till dessa vägar för att få drogen eftersom det ger en nivå av autonomi och diskrethet. Anledningen till att Viagra kan erhållas från dessa källor kan i stor utsträckning bero på den enkla föreningen vid konstruktion av läkemedlet. Många har funnit att läkemedlet kan återskapas i en enkel process med begränsade ingredienser. Detta oreglerade tillvägagångssätt möjliggör massproduktion av läkemedlet som ska produceras för att möta efterfrågan på den här underjordiska marknaden. De konsekvenser som uppstår med oreglerade apotek som producerar ett reglerat läkemedel är huruvida läkemedlet innehåller vad som anges att innehålla och vilka riskfaktorer som hör samman med vad de olagliga tillverkarna sätter i drogen.

Det legitiska Viagra-läkemedlet har riskfaktor som inbegriper att blanda inte läkemedlet med andra kvävehaltiga läkemedel och män med befintliga hjärtproblem och diabetes bör söka kompletterande medicinska råd innan läkemedlet påbörjas.

Att få detta läkemedel utanför en vårdpersonal kan leda till stora medicinska problem som kanske inte är reversibla. Män ska bara få Viagra från en ansedd källa och om det anses inte vara berättigat att ta drogen anser vi att det är det bästa rådet för deras hälsa.